Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1870 | | pagina 112