03 Schoremans, (C) warmoezier, Haagdijk C lila. f Schouman, (J.) leeraar K. M. A. op wachtgeld, Nieuw- straat B 199b'«. Schrauwê, (A.) t immerman K. M. A. Bij de Pikbrug B 295. Schreul, (J. A. B. W.) landmeter bij't kadaster, Eindstraat B 31. Schreurs, (Wed.) Nieuwstraat B 195. t* Schrickx, (Ch.) broodbakker, Veemarkt A 542. Schroder, (Wed. P. A.) Ginnokenstraat A 42. Schroder, (W. F.) instrumentslijper, Bieststraat C 57. Schroef, (J. F. C.) gep. commies rijks belast., Nieuwehui- zon B 442Ws. i Schuurmans, (J.) sterke dranken, Langebrugstraat B 246. ï*§Scliwitring, (J. H. A.) kagchelsmid en ijzerwaren, Korte- brugstraat A 392/3. Scott, (J. A.) Karrestraat B 13biB- Sebregts, (C.) warmoezier, Bouwerijstraat D 247a. t* Segers, (C. J.) kolon. waren, Ginnekenstraat A 74. l'§Segors, (A. J.) hoedenfabrikant, St. Catharinastraat B 102. Segers en Zoon, (J. F.) hoedenfabrikanten, St. Catharina straat B 102. i* Segers, (J. F.) Grooto markt A 398. t Segers, (J. F.) koffijhuisliouder, Reigerstraat B 52. Segers (M.) kolon. waren, Ridderstraat A 418. t§ Segers, (A.) leerlooijer, Ridderstraat A 418. t* Separdt, (A. L. W.) HmC art K. M. A. Haagdijk B 340W». Seijffardt, (Wed. L. A.) Pfiusenknde C 260l>bis. Siberg, (Bouairiere) Langebrugstraat Q 4. t*§Siebergen, (C. P. A. van) goud- en zilversmid, banketbak ker, Veemarkt A 562. Siebergen, (Wed. N. van) vleesclihouweres,Veemarkt B 187. t Siebergen, (Ch. A. van) leerlooijer, Veemarkt B 187. t Simon, (A. J.) Nieuwstraat B 184bis. t* Simon, (M. Ch. F.) kapt. art. K. M. A., Haagdijk C 73bi». Simon Thomas, (Mevrouw C. F.) Reigerstraat B 48/49. Simons, (F.) kleermaker, Haagdijk B 305. Simons, (H. H.) kuiper, Ginnekenstraat B 87"biB. ïiK Simons, (H. J.) kleermaker, Ridderstraat A 424. Singer, (P. C.) deurw. rijksbelast., Nieuwstraat B 213. Sips, (A. A.) schoenmaker, Nieuwstraat B 218. Sips, (P. N.) schoenmaker, Ginnekenstraat A 79. t* Six, (Jhr. Mr. P.) rentm. v.h. kroondom., Ginnekenstraat B 83. Six, (Jhr. C. Ch.) luit. tor zee 1® kl., Ginnekenstraat B 83. Slaats, (Wed. C. Ph. J.) Veemarktstraat A 521. Slechtriem, (L. J.) timmerman, Karnemelkstraat B 143.

Adresboeken, wijk- en huisnummering

Adresboeken | 1870 | | pagina 101